tel.: 77 544 60 16
e-mail: biuro@leazing.pl
Leasing
środków transportu
Chcesz, aby twój biznes się kręcił? Nie będzie to możliwe bez czterech kółek!
Leasing
maszyn i urządzeń
Nie masz wystarczających środków na zakup własnych maszyn i urządzeń?
Leasing
nieruchomości
Potrzebujesz przestrzeni?
Stare biuro zrobiło się już za ciasne dla ciebie?
Leasing
urządzeń High-Tech
Nie masz pieniędzy
na nowczsne
technologie?
Leasing
sprzętu medycznego
Sprzęt medyczny który możesz kupić na atrakcyjnych
warunkach!
Formularz leasingowy
Informacje o korzystającym (leasingobiorcy)
Nazwa firmy:
NIP:
Województwo:
Telefon:
Adres e-mail:
Branża:
Data rozpoczęcia prowadzonej działalności gospodarczej:
Obroty za ostatni rok:
Dochód w ostatnim roku:
Czy firma jest klientem Leazing.pl ?  tak  nie 
Warunki i przedmiot leasingu
Rodzaj Leasingu:  operacyjny   finansowy 
Kategoria sprzętu:
Wartość netto przedmiotu leasingu:
Waluta:
 PLN    EURO   CHF    USD    JPY  
Pierwsza wpłata:
 5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40% 
Okres leasingu w miesiącach
Czy dostawca sprzętu jest wybrany:  tak   nie 
Nazwa dostawcy:
Telefon dostawcy:
Stan przedmiotu leasingu:  nowy    używany  
O ofercie Leazing.pl dowiedziałem/dowiedziałam się z:
Dodatkowe informacje: