tel.: 77 544 60 16
e-mail: biuro@leazing.pl
Leasing
środków transportu
Chcesz, aby twój biznes się kręcił? Nie będzie to możliwe bez czterech kółek!
Leasing
maszyn i urządzeń
Nie masz wystarczających środków na zakup własnych maszyn i urządzeń?
Leasing
nieruchomości
Potrzebujesz przestrzeni?
Stare biuro zrobiło się już za ciasne dla ciebie?
Leasing
urządzeń High-Tech
Nie masz pieniędzy
na nowczsne
technologie?
Leasing
sprzętu medycznego
Sprzęt medyczny który możesz kupić na atrakcyjnych
warunkach!
Formularz kredytowy
Nazwisko
Imię
Miasto
Ulica
Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy
Stan cywilny
PESEL
Nr i seria DO
Ilość dzieci
Telefon
E-mail
Dochód netto
Źródło dochodu
Oczekiwana kwota kredytu